Otagowano: 2013

1

Tak przed wyborami

Znów czekają nas To ważna zmiana w naszej wsi.  wybory sołeckie. Sołtysów mieliśmy różnych,jaki będzie nowy ?  Życie pokaże…. I tak zaraz po wojnie pierwszym sołtysem został – tak właśnie został a nie wybrano- pan Kędziora, później też byli sami...